วัดปริวาส
header


ที่อยู่ : วัดปริวาส ถนนพระราม ๓ ซอย ๓๐ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพฯ 10120

เบอร์โทรศัพท์ : ๐๒ - ๒๙๔ - ๗๗๑๑ (โบสถ์น้อย)